Statistik 2018

For at kunne oplyse pressen og andre interesserede, herunder også foreningens egne medlemmer, om det samlede antal af hegnsynssager på landsplan - og det samlede antal af henvendelser, der ikke blev til sager - samt om hvor mange af de gennemførte sager, der endte med henholdsvis kendelser eller forlig, beder vi som vanlig om hjælp. Denne gang til statistikken for 2018.

Da statistik, og administration i det hele taget, ikke altid er en så populær arbejdsopgave, er vi helt på det rene med, at statistikopgørelser skal være så enkle som muligt. Derfor beder vi kun denne ene gang om året sekretærerne/hegnsynsformændene om at besvare 5 enkle spørgsmål.

Vi bringer her spørgeskemaet som vi håber, at få tilbage i udfyldt stand snarest og senest 1. marts 2019.

PS! Ikke afgjorte sager og sager, der ved en hegnsynsforretning afvises, tælles med i antallet af sager. At kendelser + forlig ikke er lig med antallet af sager i alt, betyder i den sammenhæng mindre.

captcha